Menu Close

Carrie Ho

今天又去探小朋友
比小小時間陪伴牠???
牠好痴身…一直係我身上沒離開過…
好可愛…
這狗酒店好好…可以讓客人探訪
只要主人留下探訪名單就ok???

Carrie Ho