Menu Close

Stephanie Lai (玩具貴婦TeaTea)

職員哥哥姐姐們好nice, 第二次過嚟問嘢買嘢,佢哋都好有耐性回答問題;環境好乾淨,地點方便我哋呢班觀塘區居民。

Stephanie Lai (玩具貴婦TeaTea)